Privacybeleid Lamparoo

Privacy verklaring

De webshop van Lamparoo.nl is onderdeel van Shada B.V en is gevestigd op Molenmakershoek 28, 7328 JK, te Apeldoorn. Website: www.lamparoo.nl email: info@lamparoo.nl.

Als webshop hebben wij te maken met persoonsgegevens. Deze gegevens hebben wij nodig om om alle bestellingen te kunnen verwerken en bezorgen. Hiervoor werken wij samen met DPD Pakketservice en een payment provider.

Bij Lamparoo vinden wij de afhandeling en bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. Wij houden ons hierbij strikt aan de regels van de privacywet.

 • Er wordt duidelijk vermeld voor welk doel je persoonsgegevens worden gebruikt in deze verklaring.

 • Wij zullen niet meer gegevens verzamelen dan nodig zijn voor een goede verwerking en afhandeling van je bestelling.

 • Je gegevens worden niet verstrekt aan derden, behalve aan de partijen die noodzakelijk zijn om de gevraagde dienst te kunnen leveren, of wanneer Lamparoo daar wettelijk toe verplicht is.

 • Indien Lamparoo toch je gegevens moet delen worden er expliciete afspraken over gemaakt met deze partijen, zodat je gegevens niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

 • We hebben alle noodzakelijke beveiligingsmaatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen en wij eisen dit ook van andere partijen die in opdracht van Lamparoo persoonsgegevens verwerken.

 • Je kunt je persoonsgegevens ten alle tijden inzien, wijzigen of verwijderen.

 

Voor optimalisatie en verbeteringen van onze webshop maakt Lamparoo gebruik van cookies. Kijk in onze cookieverklaring welke cookies wij gebruiken.

 

Welke gegevens verwerken wij en wat gebeurt er mee?

Bij bezoek aan onze webshop zullen wij (enkele van) je volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Naam

 • Eventuele bedrijfsgegevens

 • NAW- gegevens

 • Telefoonnummer

 • Emailadres

 • Inloggegevens account webshop Lamparoo

 • Technische meetgegevens van de apparaten, zoals cookies, IP-adres, MAC-adres en het surfgedrag op Lamparoo.

 

Lamparoo verwerkt deze informatie voor een of meerdere doeleinden, namelijk:

 1. De mogelijkheid voor het bestellen van artikelen via de webshop. Met je gegevens kunnen wij de bestellingen verwerken en je op de hoogte houden van de vorderingen van de bestelling.

 2. De inschrijving voor je account slaan wij op.

 3. Ook is het mogelijk om (elektronische) nieuwsbrieven te ontvangen per post of email.

 4. Wij kunnen gepersonaliseerde advertenties of nieuwsbrieven versturen.

 5. Wij kunnen vragen en klachten eenvoudig afhandelen via e-mail, telefoon, sociale media of per post.

 6. Jouw gegevens kunnen helpen om onze website te verbeteren, waardoor wij je nog beter van dienst kunnen zijn.

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Lamparoo geeft nooit zomaar persoonsgegevens door aan anderen. Wij doen dit alleen indien dit nodig is voor het bestelproces. Zo maken wij gebruik van een payment provider, voor de afhandeling van iDeal, PayPal en Creditcardbetalingen.


Lamparoo moet gegevens doorgeven aan onze logistieke partner en de pakketbezorger om de bestelling te verwerken en te bezorgen, waarbij afgesproken is dat deze gegevens niet worden gebruikt voor andere doeleinden.

 

Beveiliging

Lamparoo zal je gegevens niet langer bewaren dan nodig is. Dit zal maximaal twee jaar na het laatste contactmoment zijn, daarna zullen deze vernietigd worden. Ook worden je gegevens goed beschermd waardoor toegang voor derden tot een minimum beperkt worden.

 

Wijzigingen

Zodra er wijzigingen optreden in deze privacyverklaring zullen wij de informatie direct aanpassen en op de website publiceren.

 

Wat zijn je rechten?

"Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

Conform art. 15 AVG heeft u het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover deze informatie daarin is beschreven;
conform art. 16 AVG heeft u het recht om onmiddellijke correctie van door ons opgeslagen onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te eisen;
conform art. 17 AVG heeft u het recht te verzoeken om verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens, tenzij verdere verwerking

- het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie uit te oefenen;
- een wettelijke verplichting na te komen;
- om redenen van algemeen belang, of
- voor het doen gelden, het uitoefenen of het verdedigen van rechtsvorderingen is vereist;

conform art. 18 AVG, het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor zover

- u de juistheid van de gegevens ontkent;
- de verwerking onrechtmatig is, maar u weigert deze te wissen;
- we de gegevens niet langer nodig hebben, maar u heeft ze wel nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of
- tegen de verwerking bezwaar heeft gemaakt overeenkomstig art. 21 AVG;

conform Art. 20 AVG heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons verstrekt heeft, te ontvangen in een gestructureerd, actueel en machineleesbaar formaat of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te vragen;

Het recht om overeenkomstig art. 77 AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende instantie van uw gewoonlijke woon- of werkplaats of van ons hoofdkantoor.”.

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 19 juli 2019.