Garantievoorwaarden

Op al onze producten met uitzondering van batterijen en accu’s geldt de wettelijke garantietermijn van 2 jaar. De garantie geldt alleen indien het product op een normale wijze wordt gebruikt en volgens de juiste instructies. Dit staat allemaal geschreven in onze handleiding. Invloeden van buitenaf vallen buiten de garantievoorwaarden